ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

PRZEGLĄD OPONIARSKI 09/2013

     Firma ZAP Sznajder Batterien S.A., znany polski producent akumulatorów samochodowych z siedzibą w Piastowie, przejął firmę JENOX Akumulatory SP. z o.o. z Chodzieży.  Przejęcie zostało sfinalizowane 31 lipca 2013 r. ZAP objął 100 proc. udziałów przejmowanego zakładu.
     W wyniku połączenia obu firm możliwe będzie zwiększenie ich udziału na polskim i europejskim rynku. Z informacji przekazanych przez ZAP Sznajder Batterien S.A. wynika, że marka JANOX zostanie utrzymana i nadal będzie dostępna w sprzedaży. Łączna zdolność produkcyjna zakładów wynosi obecnie blisko 2 miliony sztuk akumulatorów rocznie.