ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

Rynki Zagraniczne, nr 112/113, 17/20.09.2002

"ZAP Piastów zwiększa eksport"
W Zakładach Akumulatorowych w Piastowie trwa rozbudowa i modernizacja produkcji. Tegoroczne wydatki inwestycyjne szacowane są na blisko 7 mln zł. Na rok przyszły zagwarantowano wydatki na ten cel niemal w tej samej wysokości. W roku bieżącym ma zostać ukończona nowa linia do ładowania akumulatorów, a także zakończona budowa magazynu wysokiego składowania. W roku następnym zakupione zostaną nowe linie montażowe. [...]