ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 


Panteon Polskiej Ekologii 2001

Nagroda "Panteon Polskiej Ekologii" pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfiakcji za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO 14001.

Certyfikat zarządzania środowiskowego potwierdza, że istotne aspekty środowiskowe firmy są pod stałą kontrolą, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobiegają zagrożeniom związanym z ciągłym rozwojem gospodarczym.